fi/en/sv

TJÄNSTER

Glöm föråldrade rekryteringspraxis.

Små rekryteringsuppdateringar hjälper dig att överkomma klyftan med din internationella konkurrens och säkerställa framgång både lokalt och utomlands.

Headhunting är det mest effektiva sättet att locka de mest lämpliga och skickliga kandidater.

Starka IKT-professionella förlitar sig i allt högre grad på sina nätverk och kan endast nås med rätt blandning av direkt sökning och långvarigt varumärkesarbete. När du väljer Cretal slipper du slösa bort din tid och er arbetstid kan användas till att stödja din kärnverksamhet istället för att gå igenom ansökningar från seriösa sökande och intervjua dem.

ASK MORE

Detta är hur vi går tillväga hos Cretal:

För att starta vårt samarbete diskuterar vi er nuvarande situation och identifierar dina kompetensbehov. Vi bekantar oss med företaget och begränsar er profilen efter vilken typ av expert som passar in i er organisation och ger bäst stöd till team-prestationer. 

Du kommer att få kandidatintroduktioner enligt den förutbestämda profilen. Vi godkänner intervjuer med de valda kandidaterna och på begäran kommer vi också att ringa referenserna åt dig och göra nödvändiga bakgrundskontroller.


Det är vår princip att varje rekryteringsprocess är unik, behovsbaserad och måste anpassas efter situationen. Hos oss kan du också nå internationella experter.

Kvalitét är alltid det främsta kriteriet för vårt arbete. Vi samlar in och bedömer data om våra processer och vi garanterar vår verksamhet – våra kunder betalar endast för realiserad och framgångsrik rekrytering.

Fördelar med direktsökning

 • 1/

  Du får starkare kandidater eftersom du inte enbart förlitar dig på att rätt kandidat hittar dig vid behov

  Starkare kandidater

 • 2/

  Du får bättre passande kandidater och kandidater som är relevanta för dig – förhandskontrollerade för att säkra att de är relevanta för ditt företag och nuvarande behov

  Bättre passande kandidater

 • 3/

  Du får tag på lämpliga kandidater snabbare och minskar antalet intervjuer för att anställa. Jämfört med din konkurrens som formulerar "bra" jobbannonser men väntar månader på svar och hanterar stora mängder jobbansökningar

  Snabbare och minskar antalet intervjuer för att anställa

 • 4/

  Du sänker kostnaden att rekrytera i form av sparade arbetstimmar som slösas bort på sämre rekryteringsmetoder och förhindrar intervjuer och anställning av fel personer

  Sänker kostnaden att rekrytera

 • 5/

  Du sparar på lönekostnader genom att inte betala mer än marknadspriset för färdigheter eller för färdigheter du inte kan göra anspråk på - undvik anställning från platser med brister.

  Sparar på lönekostnader

 • 6/

  Du kommer att ha en mindre personalomsättningshastighet eftersom du kommer att kunna ta bättre hänsyn till din företagskultur när du anställer

  Mindre personalomsättningshastighet

Suorahaun edut

Lita på oss med för större delen av er företags varumärkesansträngningar?

Förutom headhunting erbjuder vi ett brett spektrum av ett företags varumärkesutveckling, allt ifrån kulturundersökningar, interna handböcker till kulturförändringar, för att klargöra företagskulturen för anställnings- och ledningsändamål.

Rabbit sitting in grass

Referenssit:

”Kunskap inom IT-området gör Cretal exceptionellt kapabel att hitta rätt personer för jobbet, något som är sällsynt i branschen, och strävan att förstå och lära sig mer om marknaden och våra utmaningar gör att arbeta med Cretal till en fantastisk upplevelse. Jag rekommenderar starkt. ” 

Jacob Lärfors, Ledande Teknisk Konsult,
Verifa Ltd

”Rekrytering av mjukvaruutvecklare brukade vara utmanande för oss. Cretal har gjort det enkelt och säkert. Starka kandidater har hittats snabbt och processen med Cretal har varit snabb och enkel tack vare deras experttjänst. Stark rekommendation.”

Marcus Ahlfors, CEO,
Nemesys Oy Ltd

”Cretal lyssnade noga på våra rekryteringsbehov och gjorde processen enkel och smidig för oss. Vi fick omfattande service från början till slut. Tack vare sin branschkunskap hittade Cretal många starka kandidater från vilka vi kunde välja det bästa för oss. Vi sparade tid och resurser – och vi kommer att fortsätta använda Cretal! ”

Janne Repo, VD,
Softability Ltd